การประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 “ IV care IV Team:Rising Together” ในวันที่ 25-26 มกราคม 2567

อยู่ในขั้นตอนดำเนินการขอ CNEU หากทราบจำนวนหน่วยคะแนนแล้ว ทางชมรมฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ