ประกาศงานประชุมวิชาการ ชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย

ประกาศ งานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย “Virtual Meeting: Pitfall in IV Care; Back to the Basic” 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น

สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าประชุม ได้ตาม link ที่แนบค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/1b4Q8wJp_hScWpFyfN3P3bNPED6Hu1_tt?usp=sharing

กรณีท่านพบความผิดหรือ จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยันการรับสมัครตามเมลล์ที่ท่านแจ้งไว้ ขอให้ท่านติดต่อที่ [email protected] ภายใน 3 พค. 2565
อย่างไรก็ตามท่านจะได้รับ login พร้อมทั้ง link เข้าประชุมวิชาการทาง email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เช่นกัน
การนับคะแนน CNEU นั้น จะตรวจสอบการเข้าประชุมจาก email+login ของการประชุม เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการขอ CNEU แก่ท่านต่อไป