งานประชุมวิชาการเรื่อง “Virtual meeting: Pitfall in IV care; Back to the basic” วันที่ 5 พค. 2565

งานประชุมวิชาการเรื่อง “Virtual meeting: Pitfall in IV care; Back to the basic” วันที่ 5 พค.2565 ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ทางคณะกรรมการฯ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้

-// เอกสารการประชุมสามารถดูจาก link shorturl.at/hpALS หรือ QR code ตามแนบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2565 (หลังจากนั้น link จะ lock ค่ะ) หลังจากนั้นติดตามข่าวสารต่างๆ จาก facebook ของชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำ หรือ website: https://thaiivnetwork-innt.org/
หรือ line@ ID: @infusionnursethai

ขอบพระคุณมากค่ะ