เก็บตกจากงานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทยประจำปี 2565

เก็บตกจากงานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ เรื่อง “Virtual meeting: Pitfall in IV care; Back to the basic”

ขอเชิญเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของผู้สนับสนุนงานของเรานะคะ ตาม link ข้างล่างนี้ค่ะ

https://innt.onvirtual-meeting.com/home.php?fbclid=IwAR2u5Fa9obpCW4w0RrPZVCqNa43HWOl8QarKOKHDglw0n9Yp6T9OhMLALKA