แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 (Update)

แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ทุกท่านทราบ…
“Link เข้าห้องประชุมที่ทุกท่านได้รับผ่านทาง Email ในช่วงวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการอัพเดตระบบ “

ทางผู้รับผิดชอบระบบ จะดำเนินการส่งLink ใหม่ให้ทาง Email ของทุกท่านอีกครั้ง
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ