การลดความเจ็บปวดขณะทำหัตถการแทงเส้นเข้าหลอดเลือดในผู้ป่วยผู้ใหญ่